Om oss
Vi är en auktoriserad redovisningsbyrå med erfarenhet av företags- och ekonomiförvaltning sedan år 2002. Våra specialist- och konsulttjänster riktar sig till flera olika kundgrupper: inhemska och internationella företag samt deras finländska dotterbolag, olika typer av placerare och kapitalförvaltare samt fastighetsägare och ägare av annan fast egendom. Vi betjänar även privatpersoner med administration, förvaltning, rapportering och rapportering av privat egendom samt därtillhörande skattetjänster.

 


Vi navigerar genom ekonomiska knop, så att du kan ta det lugnt och fokusera på det som är väsentligt för dig

Kärnan i vår verksamhet består av ett flertal olika administrativa tjänster med vilka vi tillgodoser våra kunders individuella behov. Tack vare vår yrkeskunnighet och vår tekniska infrastruktur kan vi hjälpa dig navigera i såväl med- som motvind, och utveckla dina administrativa rutiner inom ekonomiförvaltning, företagsstyrning och fastighetsförvaltning. Med oss som en pålitlig samarbetspartner kan du i lugn och ro koncentrera dig på att lägga kursen rätt och utveckla din affärsverksamhet enligt utsatta mål.


Att ta hand om våra kunder är vår viktigaste uppgift

Vår målsättning är att hitta de bästa möjliga lösningarna för varje kund. För att uppnå detta erbjuder vi vid sidan om ekonomi- och företagsförvaltning även heltäckande representation, styrning och intressebevakning samt rådgivning inom grundläggande juridik och beskattning. Dätill samarbetar vi med ett flertal ledande advokatbyråer och revisionssamfund för att se till att helhetsservicen uppfyller alla uppställda krav. Kärnan i hela vår verksamhet baserar sig på tillit, ömsesidigt förtroende och en omsorg för våra kunder.

Vår verksamhet och vårt specialkunnande stöds av en högklassig infrastruktur för datateknik med vilken vi försäkrar oss om att de tjänster du får är av bästa kvalitet, med omsorg producerade och levererade tidsenligt. Våra etablerade etiska principer och betonandet av ägarkontroll syns tydligt i all vår verksamhet. Bestämda etiska normer och överenskomna ramar för vårt samarbete kommer alltid att styra såväl kvaliteten på våra tjänster som våra kundkontakter.

 

Vi är en engagerad och ansvarsfull arbetsgivare

Vi på Navigator Partners bygger upp långvariga, ömsesidigt lönsamma och givande kundkontakter. Genom att erbjuda alla som jobbar hos oss en attraktiv arbetsomgivning och utmanande arbetsuppgifter, ser vi till att vi uppnår denna viktiga målsättning. Vi erbjuder ett personligt utbildningsschema och vi satsar kontinuerligt på att utveckla våra specialisters sakkunnighet. Sedan våren 2017 har även redovisningsbyrån Tärnan, som specialiserat sig på ekonomiförvaltning och konsultering i synnerhet för stiftelser, föreningar och andra samfund, hört till Navigator Partners -koncernen. Sammanlagt arbetar nästan 30 specialister inom ekonomiförvaltning i koncernen, och de betjänar våra kunder på diverse olika språk.


Vision, mission och värderingsbas

Vi ser land i sikte

I dagens hektiska läge vill vi på Navigator Partners hjälpa dig genom att utveckla och främja dina tekniska färdigheter och ditt professionella kunnande. Som företag vill vi växa kontrollerat och på ett lönsamt sätt.


Vi sätter rätt kurs

Navigator Partners erbjuder dig strukturerade och kreativa tjänster som tjänar dina behov både på kort och lång sikt.


Våra regler ombord

  • Våra kunders behov styr vårt tjänsteutbud
  • Våra tjänster är lätta att förstå och lönsamma för våra kunder
  • Våra tjänster och processer är smarta, fungerande och kostnadseffektiva
  • Vi erbjuder vår personal en möjlighet att utveckla sig i en inspirerande och stödjande arbetsmiljö

Vi rekommenderar

Ekonomiförvaltning

Din ekonomiförvaltning tar vi gärna hand om som en helhet eller i specifika delar i samråd med din organisation. Vi skräddarsyr gärna en lösning specifik för dig. Våra tjänster innehåller bokföring, redovisning, rapportering, koncernredovisning, Ekonomichefs- och Controller-tjänster samt löneadministration och HR. Vi hjälper dig att utveckla din administration och att undvika blindskär.

Sonja Kangas
Sonja Kangas
Verkställande direktör

Företagsadministration

Vill du utveckla styrningen av ditt företag? Är du på väg att grunda ett nytt företag? Behöver du rådgivning i anknytning till budgetering eller rapportering? Är du intresserad av värdepappersredovisning? Låt oss hjälpa dig sätta kursen rätt.

Mikko Eteläaho
Mikko Eteläaho
Kundchef, MSc Econ. och EBR

Fastighetsförvaltning

Vi sköter hyresadministration samt all annan administration av dina fastigheter eller lägenhetsinnehav. Vi är proffs på övergripande förvaltning och rapportering av fast egendom både i Finland och utomlands. Ta kontakt, så kartlägger vi dina behov.

Robert Laurent
Robert Laurent
Kundchef, MSc Econ.